Köpvillkor

Kitchentimeoutlet.se drivs av KitchenTime AB (556826-1357), nedan kallat Kitchentime.

Priser som anges inklusive moms i ursprungsvalutan svenska kronor (SEK) är de gällande. Avvikelse från villkoren är giltiga endast om båda parter har signerat särskilt avtal som reglerar detta.

Tillämplighet
Dessa köpevillkor är tillämpliga där svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för Kitchentime. För företagskunder gäller Köplagen.
Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida, www.kov.se.

Beställning
För det fall beställaren är under 18 år så måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Kitchentime lider ekonomisk skada, polisanmäls. Försäljning till minderåriga sker ej utan målsmans godkännande. Personuppgifter behandlas i enlighet med GDPR. Läs mer i vår integritetspolicy.

Betalning
Moms ingår i alla priser. Alla våra betalningar hanteras av Klarna. Inga avgifter tillkommer för något betalsätt. Som privatkund kan du betala med kort, direktbetalning, mot faktura eller mot avbetalning. Som företagskund erbjuder vi antingen direktbetalning eller faktura betalning. Betalningstid för faktura är 14 dagar och från och med det datum då varorna skickas från Kitchentime. Om betalningen uteblir tillkommer en påminnelseavgift på 60,00 kr samt dröjsmålsränta om 25.50%. Har du inte handlat med Klarna tidigare kommer det vid köpet att göras en mikroupplysning för att vi skall kontrollera din kreditvärdighet. Klarna uppfyller kraven för PCI DSS och innehar SSL-certifikat.

Leverans och avbeställning
Beställningar behandlas och levereras så snabbt som möjligt av Kitchentime.
För transport anlitas Postnord Logistics AB.
I fall när kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med Kitchentimes köpevillkor. Avbeställning av produkt eller tjänst som anskaffats eller färdigställts speciellt för kunden, är ej möjlig. Konsumenten har rätt att avbeställa fram tills dess att konsumenten mottagit varan alternativt ankommit till ombud. Dock kan Kitchentime ta ut en skälig avgift för detta. Ifall avbeställning sker efter varan lämnat vårt lager krävs en avgift på 199 sek.

Vi har fraktfria leveranser på köp över 999kr, för beställningar under det beloppet tillkommer en fraktavgift på 49kr.

Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från Kitchentime.

Värdekoder kan ej kombineras med varandra.

På KitchenTimeOutlet.se är det enbart möjligt att beställa och få levererat inom Sverige. För beställningar till andra länder, se kitchentime.no, kitchentime.fi och kitchentime.dk.

Ägandesrättförbehåll
Alla varor förblir Kitchentimes egendom tills dess full betalning erlagts.

Ansvar för fel
KitchenTimes ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor. Kitchentime bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex , men ej begränsat till, inkompatiblilitet, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Reklamationsvillkor
Det är lämpligt att kunden ankomstkontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund kontakta KitchenTimes reklamationsavdelning på telefon 018-800 80 01 eller via kontaktformulär, och uppge ordernummer samt orsak till reklamationen. Därefter träffas överenskommelse för hur retur och ersättning ska hanteras. Vid godkänd reklamation bekostar KitchenTime frakten. Konsumenten har 3 års reklamationsrätt. Reklamation av skador som uppstått i transporten (transportskador) måste anmälas till vår kundservice inom skälig tid.

Ångerrätt
Privatkunder har rätt att ångra köpet inom 30 dagar. I det fall varan är använd och inte längre i oförändrat skick kan avdrag på återbetalningen göras på mellan 15-80%. Om varan p g a felaktig användning förlorat sin avsedda funktion sker inte någon återbetalning. För full återbetalning ska varan kunna säljas som ny och varan och dess originalförpackning ska återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Vill konsument utnyttja sin ångerrätt skall ångerformuläret fyllas i via kontaktformulär på Kitchentimeoutlet.se. Returfrakten bekostas av kunden. Konsumenten har ansvar för varan vid eventuell returtransport. Om varan försvinner vid returtransporten eller skadas under densamma är det konsumenten som bär ansvar för detta och Kitchentime har rätt att vägra återbetalning. I fall av återbetalning, betalas pengarna inom 14 dagar från den dag då Kitchentime mottagit meddelandet. Konsumenten kan dock få vänta tills dess att varan har kommit åter eller tills konsumenten har lämnat bevis på att varan återsänts. Ifall av frågor kan kunden kontakta Kitchentimes kundservice via kontaktformulär.

Vid produkter som är specialtillverkade för viss kund, gäller ej bytesrätt, öppet köp eller ångerrätt. Alla Kitchentimes produktmanualer/instruktioner är på svenska.

KitchenTime förbinder sig att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.


Outlöst försändelse
För försändelse som ej löses ut varpå paketet går i retur till Kitchentime, debiteras en avgift om 199kr för Kitchentimes kostnader i samband med returhantering och -frakt. Vid upprepade försök att leverera ut paket till kund debiteras avgiften en gång per outlöst försändelse.

Force Majeure
Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Kitchentimes kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Kitchentime befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Övrigt
Kitchentime förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris, p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, eller p.g.a. ett felaktigt pris har Kitchentime rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. Kitchentime skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt.